gebruikersnaam
wachtwoord
SAMENVATTINGEN  JURISPRUDENTIE
Recent toegevoegd
R
Proceskostenvergoeding: wie va... 30-08-2015
R
Evenementenvergunningen Festiv... 30-08-2015
R
Opkomen voor Natura 2000 en he... 30-08-2015
R
Zienswijzen of bezwaarschrifte... 23-08-2015
 
 
ARTIKELEN
Recent toegevoegd
A
Niet voldoen aan re-integratie... 22-08-2014
R
Gewijzigd Reken- en meetvoorsc... 05-06-2014
R
Geen beleids- en beoordelingsv... 07-02-2014
R
Bewijslast bij handhaving van 07-02-2014
 
 
WETGEVING
Recent gewijzigd
A
Algemene wet bestuursrecht 01-12-2015
A
Wet verplichte beroepspensioen... 01-11-2015
A
Wet op de ondernemingsraden 01-11-2015
A
Wet arbeid en zorg 01-07-2015
 
 
BOEKEN
Recent gewijzigd
R
Handboek Ruimtelijke Ordening 13-03-2013
 
 
Gebruikte officiële publicaties

Gebruikte officiële publicaties

Flex-B.V.:

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering B.V.-recht): Kamerstukken I 2011/12, 31 058 | 32 426, nr. F.

Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering B.V.-recht (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering B.V.-recht): Kamerstukken I 2011/12, 31 058 | 32 426, nr. F.

Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van onder meer Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet documentatie vennootschappen in verband met het vervallen van de verklaring van geen bezwaar en het verbeteren en uitbreiden van de controle op rechtspersonen met het oog op de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen (Stb. 2010, 280).

Wet Bestuur & Toezicht:

Wet van 6 juni 2011 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen (Stb. 2011, 275).

Reparatiewet Bestuur & Toezicht:

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b: Kamerstukken I 2011/12, 32 873, nr. A.

Wet Corporate Governance Code:

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007: Kamerstukken I 2011/12, 32 014, nr. A.

Wet aanpassing Enquêterecht:

et van 18 juni 2012 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête (Stb. 2012, 274)

Niet gewijzigde artikelen Boek 2 Burgerlijk Wetboek:

www.wetten.nl, Boek 2 Burgerlijk Wetboek, d.d. 3 januari 2012

Legenda

Legenda

tekst in rood: te vervallen tekst

tekst in blauw: in werking te treden tekst

tekst in zwart: niet te wijzigen tekst

Inloggen
Voer nu uw inloggegevens in rechtsboven in het scherm. Nog geen klant? Vraag dan een gratis proefabonnement aan. Meer informatie over onze abonnementen en prijzen vindt u hier.